13 oktober 2008

Ekofilosofi

Nu har jag klämt de sista sidorna i "Naturens död" av Carolyn Merchant, en bok om kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen. En nog så provocerande bok. Hon beskriver hur vi från början sett  jorden som en livgivande moder och sedan omvärderat den bilden till att jorden är något som människan via den vetenskapliga revolutionen tycker oss ha rätt att exploatera och utnyttja för människans allehande vinning. Det är svårt att undvika att omvärdera vetenskapens mening, och dess roll i nutidens värld. Omskakande. Merchant kopplar hela tiden ihop gångna seklers händelser med de problem som möter 1900-talets industrialiserade samhällen. Det som hände på 1500- och 1600-talen har onekligen en oerhört stor inverkan på dagens samhälle och miljöproblem. Det är lätt att få ett horn i sidan till sir Francis Bacon som var den som på allvar gav exploateringen av naturen en skjuts framåt.

Avsnittet som beskriver några olika utopiska samhällen, där människor bor i ett organiskt, holistiskt världsallt, manar till eftertanke. Om invånarna i ett av dessa samhällen, Solstaden: "Hos dem utgör alla de rika och fattiga tillsammans gemenskapen. De är rika därför at de inte saknar något, fattiga därför att de inte äger något; följaktligen är de inte omständigheternas slavar, utan omständigheterna tjänar dem". Sug på den en stund! 

Det är en rätt så späckad bok och jag fick ibland en känsla av att den aldrig skulle ta slut, men den är ack så läsvärd!

I epilogen skriver Merchant:

"När naturtillgångarna och energiresurserna i framtiden minskar så kommer det att bli nödvändigt att undersöka alla slags alternativ så att man genom att anta nya samhällsformer kan bevara miljöns kvalitet. Decentralisering, icke-hierarkiska organisationsformer, återanvändning av avfall, enklare livsstilar i samband med mindre nersmutsande ”mjuk” teknik samt ekonomiska procedurer som är arbetsintensiva i stället för kapitalintensiva är möjligheter som först nu har börjat skärskådas. Den framtida fördelningen av energi och resurser bland samhällena borde grundas på integrationen av mänskliga och naturliga ekosystem. En sådan förändring av prioriteringarna kan bli avgörande för om människorna och naturen ska överleva."

Detta skrev hon för 20 år sedan och det känns minst sagt som om framtiden är - just det, NU!

4 kommentarer:

Molly sa...

det låter som en mycket intressant bok:) läste du den i studiesyfte eller bara för att du är intresserad av dessa frågor?:)

haft en bra start på veckan? hoppas det:) jag hoppas att resten av veckan blir en bra vecka för dig :)
take care!

Monica sa...

Boken ingår i den räcka böcker vi ska läsa i kursen i ekofilosofi som jag går. Jag tror inte jag hade hittat den för egen maskin... Jag har varit ledig idag, pluggat en del och promenerat en massa. Så ja, starten på veckan har varit bra! Ha de gött!

Hanneles paradis sa...

Sånt läste jag på 1970-talet, för djupt för mej nu...

Monica sa...

Hannele, var sak har sin tid. Jag var tydligen inte mogen för sånt här förrän nu... Kanske gör vi saker i olika ordning här i livet...?