Strandskydd och allemansrätt

Foto Oscar Alarik
Nu vill dom tafsa på strandskyddet. Regeringen. Enligt det förslag till nya strandskyddsregler som nu utarbetas i miljödepartementet skall kommunerna få besluta om dispenser från strandskyddet, något som egentligen sker redan idag. Av de ca 5000 dispenser som ges varje år är det endast 32% som är lagligt grundade, alltså är det tillräckligt illa redan.

Enligt en undersökning som DN debatt låtit göra vill fyra av fem svenskar inte alls minska strandskyddet och resultatet i olika landsdelar är ungefär detsamma. Stödet för ett fortsatt starkt strandskydd är starkt i alla politiska partier, alltså även i regeringspartierna där bara var fjärde stödjer förslaget. Vad pysslar miljödepartementet med egentligen? Kanske dags för ett nedslag i själva den egna verkligheten?

Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen säger: 

"Strandskyddet kan göras mindre strängt i glesbygd men det förslag som presenterats öppnar en flod av uppluckringar som underminerar allemansrätten."

För oss i Sverige är det så himla självklart att vi ska kunna vistas i skogen, kunna plocka bär och svamp som vi vill, njuta vid stränderna runt våra sjöar och bada nästan var vi vill. Visst är det underbart och visst ska vi värna vår allemansrätt och visst kommer vi att fortsätta att uppskatta detta! 

För fanken, rör inte våra stränder! Dom är till för ALLA!

Kommentarer

Simplicity sa…
Hejsan!

Ja, jag blir så rackarns sur över såna här imbecilla förslag...

Har sett hur det ofta naggats på strandskyddet i turistorten i min kommun. Det är vanligtvis sådana som byggnadsnämnden vill hålla sig väl med som får dispens, t ex företagsledare och idrottsstjärnor. Handlar om det vanliga gamla ryggdunkandet gubbarna emellan!

Hadegott!
Monica sa…
"Klubbar" för inbördes beundran behöver inte utvidgas... Har också sett sånt på nära håll.
såna PRIVAT-skyltar ser man lite överallt.
morsan sa…
Ja, visst kan man bo en liten bit ifrån stranden och ändå nyttja den tillsamman med andra. Ett utestängande sinnelag blir ingen människa glad av.

Men.. är man bara lite hämndlysten kan man trösta sig med att när vattennivån stiger försvinner deras dyra fina tomter ;)
Anonym sa…
kompromiss med strandskyddet varför inte?

Bygg 50 meter från vattnet, det finns plats för allmänheten ändå. Det är bra för Sverige att det byggs vid vattnet och ringa in stugan bara. Sedan så kan allmänheten vara vid stranden som vanligt.

Man ska få sätta ut en brygga, men det ska finnas en lag som säger att man inte kan mota bort folk som vill vara på bryggan eller vid marken, det är bara stugan och ca 5 meter runt om själva stugan som är tomten, resten är för allmänheten d.v.s allemansrätten.

Så varför kan man inte kompromissa med strandskyddet, så att markägare kan få bygga vid vatten och samtidigt tycker jag att folk ska få vara där som vanligt, att plocka bär, tälta, bada och använda bryggan samt resten av marken mm.

Det räcker att strandskyddet är på 50 meter. Annars blir det så stora tomter och dyra i inköp om man inte får bygga närmare än 100 m som det är i dagens lag. Det är bra för landet om man bygger mer vid landsbygden där det är mindre med folkmängd.

Hur kul är det med bara skog och igenväxta ständer som man knappt kan gå i land. Det blir mer liv och rörelse i en sjö om det finns mer stugor.

Strandskyddets lag är en gammal lag från 50-talet, det är verkligen dags att förnya den och göra den mer rättvis, för den inskränker på äganderätten.

Kommunen kan köpa in mer mark av oss markägare eftersom vi inte får bygga vid vatten för att dispenser från strandskyddet är alldeles för restriktiva. Så kan väl kommunen göra naturreservat eller vad de vill med marken.

Med detta förnuft så kan markägare använda marken och allmänheten kan få vara där. På så sätt blir det inte lika orättvist. Varför kan det inte vara så?
Anonym sa…
Kompromiss mellan markägeren och strandskyddet


Det är fel att allemansrätten kör över äganderätten totalt för oss markägare. Det skulle vara mer rättvist om man kunde få bygga en stuga på högst 35 kvm och ett dass.

Tycker att man kunde få bygga en sommarstuga 50 m från vattnet och sedan göra en liten tomt runt stugan ca 5 meter i omkrets runt om stugan bara. Det räcker för den som har marken.

Då får markägaren sin stuga och allemansrätten får disponera resten av marken som är mycket mer än den som själva stugan står på. Visst ska man få ha en liten brygga, men det ska tillkomma en lag som säger att allemansrätten får fritt beträda bryggan och marken utanför stugan. Glöm privatskyltar!

Där har markägaren ingenting att säga till om. Skulle det stå stolar och bord vid strandkanten eller på bryggan så får allmänheten och så nyttja dessa.

Man ska också få röja lite vid stranden så folk kan gå i land och bada där. De flesta stränder kan man knappt gå i land på för, att det är mängder med vass och helt igenvuxet med sly.

Sänk gränsen för strandskyddet till 50 m annars tar allemansrätten över och det är inte heller rättvist.

Det skulle innebära om man ska bygga en stuga på en ö med dagens lag. Då skulle det vara 100 m åt varje håll av ön. Strandskyddet skulle göra att ön måste vara minst 225 m bred och 225 m lång. Och det är ett gränsfall, De där 25 metrarna är till för att själva stugan ska komma utanför strandskyddet.
Länsstyrelsen stoppar landsbygden

Skyddet omfattar ett avstånd på 100 meter från strandkanten på i stort sett alla svenska sjöar och vattendrag. Inom detta område får man inte gräva, avverka, anlägga bryggor eller bygga fritidshus. Det är huvudsakligen Sveriges länsstyrelser som avgör huruvida dispens ska ges.

Speciellt vid nybyggnation (alltså tomter där det inte finns något befintligt hus från början). Där är det helt omöjligt att få strandskyddsdispens från 1975-2013. Det är i Länsstyrelsens händer beslutet ligger.

Det är också i den faktorn konflikten ligger mellan markägaren och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bör inte få någon överprövningsrätt av strandskyddsdispenser överhuvudtaget

Populära inlägg i den här bloggen

Växthusets eget buskage - Gyllenbär!

Baddamm

Kickar och okickar