29 januari 2009

Jord Arbete Kapital

I nya numret av JAK´s tidning Grus & Guld finns mycket att läsa. Som vanligt. Givetvis berörs bland annat finanskrisen. I tidningar och TV är det i stort sett en oändlig ström av kommentarer om krisen och konjunkturen de senaste månaderna och Grus & Guld har ställt några frågor till tre ekonomer och en humanekolog om tiden vi lever i. Den som mest fångade mitt intresse var den med humanekologen så jag tar mig friheten att återge den här:

Alf Hornborg, professor i humanekologi, Lunds universitet

1. Varför bli det finanskris i vår nuvarande ekonomi?
- Penningflödena är frikopplade från reella (fysiska) resursflöden. Kapitalismen bygger på förekomsten av "fiktivt kapital", pengar som fungerar bara så länge människor tror att de har värde.

2. Hur bör krisen mötas?
- Myndigheterna borde börja med att fråga sig om de fortsättningsvis bör förlita sig på en "vetenskap" (nationalekonomin) med så bristfällig förmåga att förutspå det den påstår sig förstå.

3. Kan finanskriser som denna undvikas? I så fall hur?
- Naturligtvis kan människan leva med helt andra typer av ekonomiska system, som inte ger upphov till finanskriser. Det har vi människor gjort i tiotusentals år, fram till för några sekler sedan.

4. Är finanskrisen en möjlighet att få till stånd förändringar i det ekonomiska systemet till förmån för människa och miljö?
- Finanskrisen borde vara en källa till eftertanke och förändring. I stället satsas alla resurser på att bevara det som inte fungerar. Grundläggande förändringar får vi först när vi tvingas till det.

5. Vad kan och bör jag som enskild person göra nu?
- Tänka efter. Vad är det viktigaste i ditt liv? vad ger dig den mest stabila grunden att stå på? Vad kan ge dig och dina efterkommande en möjlighet att överleva på längre sikt?

Inga kommentarer: