9 januari 2011

Vatten och...

Saxat ur artikeln "Havet - vårt hem och vår framtid i dagens Göteborgsposten:

"Vatten kommer att avgöra mänsklighetens fortlevnad"

"Vattnet är klimatets och därmed klimatförändringarnas synliga ansikte"


"På grund av privatiseringar, ockupationer och krig är vatten en reell eller potentiell konfliktorsak i..."


"Mer än hälften av hushållsvattnet i USA används till att vattna trädgårdar och fylla swimmingpooler"


"Vi har försökt möta oändliga behov och krav genom att öka tillgängligheten till ett ändligt vattenförråd"

"I det moderna samhället saknas kontakten med naturens livsväv; vi har förlorat förståelsen för flodernas vildhet och arternas mångfald. Vår syn på vatten har blivit nyttoinriktad"


"Sättet att handskas med vatten kommer att avgöra mänsklighetens fortlevnad"

"Vi människor tenderar att fästa oss vid krafter som vi kan se, men ju mer vi tittar ner i djupet desto mer lär vi oss att havet är vårt hem"

Skulle kunna byta ut "vatten" emot "naturen" - den förödande alienationen från densamma...


.

Inga kommentarer: