Göran Rosenberg 2

Jag fortsätter min "återfärd" genom "Plikten, profiten och konsten att vara människa" av Göran Rosenberg. Färden bland mina smånotisar, de som sitter på de ställen jag vill läsa om kvickt, nu med en gång. Så, här kommer ett nytt litet stycke ur boken, om plikt, något att grunna en smula på:

"Plikten formas i ett samspel mellan människors ofrånkomliga beroende av varandra och deras förmåga att utveckla ett nära och påtagligt beroende av några få till ett avlägset och svårgestaltat beroende av allt fler. Det krävs ingen komplicerad berättelse för att göra oss medvetna om vårt djupa beroende av dem som föder och fostrar oss och våra motsvarande förpliktelser gentemot dem. Men ju mer svårgestaltat beroendet blir, desto mer övertygande måste den berättelse vara som förmår göra plikterna tydliga och bindande." Alienation...?

Så filosoferna Immanuel Kant och David Hume:

"Plikt är inte frihet, däri hade Kant rätt, men utan känsla ingen moral, och utan moral ingen plikt, och utan plikt ingen frihet. Däri hade Hume rätt".

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vintersådd

Växthusets eget buskage - Gyllenbär!

Älskade soptipp