Vårdproduktion - not

bild nyheter24.se
Nånstans i debatten i Carema-affärens kölvatten säger Anders Borg i en mening, "...vi producerar bilar, elektronikutrustning och vård...". Nej. Det känns inte rätt. Det känns fel ända in i benmärgen. Jag vill inte höra orden producera och vård i samma mening, strax efter varandra. Och inte leverera heller. Detifiering = exploatering. Plikten eller profiten? Göran Rosenberg, igen...
.

Kommentarer

Onkel Olof sa…
Tyvärr är väl detta baksidan av att vi ofta sätter orden "människor" och "värde" i samma mening...
Åsa! sa…
Nej, att producera vård är verkligen att gå vilse. Hur ska vi få dessa ledande människor ner på jorden och in i verkligheten?
Håller helt med, Själv jobbar jag med bistånd och har observerat att man verkar tro att man kan producera "utveckling" på senare år.
Monica sa…
Ett profitstyrt träsk är vad det är. Eller har blivit.
Martin sa…
Ordet leverera har det verkligen gått inflation i. Nu levererar man musik och allt möjligt... allt blir produkter, världen och människorna blir förtingligade. Tröttsam utveckling!
Socialliberal sa…
Tråkig utveckling -ja. Men vad göra?
Faktum är att detta är ett resultat av den allmänna samhällsekonomiska utvecklingen;
-Det finns förmodligen inte resurser längre att ha samma omvårdsapparat (jag misstänker att man syftar på "välfärd" av typen långvården på 50-60 talet) längre.
-På grund av att den globala kapitalismen är inne i sin nergång/förfalls-fas så blir det allt tydligare att det inte finns resurser/kapital/råvaror för alla. Detta får följden i ett extremt industri- och exportberoende land som Sverige så minskar utrymmet för att spendera offentligt och privat.
-Ingen av de gamla ideologiernas paketlösningar verkar fungera;

Vänstersvar; skatta sönder kapitalägare -> Kapital, nyföretagande och i extremfall viktiga verktyg och dyrbar utrustning & komptens flyttar utomlands eller slutar att röra på sig. Vänstern har aldrig kunnat ge ett tillfredwtällande svar på hur man skall bekosta sin gigantiska välfärdsapparat i ett sådant läge. Betänk att staten sällan skapar beskattningsbara resurser, utan för det mesta enbart konsumerar dem.

Högersvar; sänk skatt på kapital och företagade, privatisera sönder så mycket som möjligt -> leder till "Carema-fall", att det "gamla kapitalet" blir rikare på bekostnad av fattiga, småföretagare och andra svaga socialgrupper. Tveksamt om någon effektivisering sker när allt är sagt och gjort. Högern har aldrig kunnat ge ett tillfredställande svar på hur saker och ting egentligen "blivit bättre", eller hur det kan komma sig att samma storföretag/kapitalägare tjänar mer med mindre ansträngning.

Lägg till att det är politiskt extremt farligt att påpeka detta. jag vågar påstå att man till och med dör politiskt; påpekar du att vänstern inte har en lösning - du dör. Påpeka att högern inte heller har en lösning - du dör.
I grunden ser jag bara två alternativ;
I) Bli (radikalt) färre, så vi konsumerar mindre offentligt och privat för att kunna behålla balansen.
II) Brutal effektivisering av all statlig och privat verksamhet. Detta får ex. sin följd att all verksamhet av vikt koncentreras till storstäderna och att delar av landet mer eller mindre "läggs ner".
Monica sa…
Martin,
precis!
Socialliberal,
detifieringen sprider sig som en farsot i alla möjliga sammanhang, det blåser under alienationen och det ger i längden ett allt omänskligare samhälle, helt oavsett hur vi löser våra problem.

Populära inlägg i den här bloggen

Vintersådd

Växthusets eget buskage - Gyllenbär!

Zygmunt Bauman - Konsumtionsliv